dimecres, 15 de desembre de 2021

Nit de lluna plena, somnis d’envelat

CULTURA

CANTAUTOR - 11 desembre 2021 2.00 h

MIRADOR

Joan Isaac abraça Ramon Muntaner en l’homenatge que se li va retre el febrer del 2018 JUAN MIGUEL MORALES.

Només per aquell “avui m’heu fet feliç, molt feliç” que vas dir a l’escenari quan vas pujar a abraçar-nos, va valer la pena

JOAN ISAAC - CANTAUTOR

Eren les dues pas­sa­des, Pere Camps i jo havíem que­dat amb tu per dinar al res­tau­rant Pitarra del car­rer Avinyó, un clàssic que crec que ja ha des­a­pa­re­gut, com tants altres en aquesta Bar­ce­lona sense memòria. Vas arri­bar vint minuts tard per culpa d’una reunió d’última hora no pre­vista a l’SGAE. Estic segur que devies pen­sar que, en aquell dinar, et dema­naríem alguna ajuda econòmica per tirar enda­vant algun pro­jecte del Bar­na­sants o alguna cosa simi­lar. Jo por­tava a les mans un petit dos­sier en què havia escrit un títol: Cançó de car­rer. Abans del pri­mer plat, te’l vaig donar perquè el fulle­ges­sis i, sense dir res, et vas fon­dre en una abraçada immensa amb nosal­tres dos. Amb els ulls plo­ro­sos, em vas donar les gràcies per haver donat forma a un espec­ta­cle que feia temps que em vol­tava pel cap. Si aquest país pot estar orgullós d’alguna cosa, és de la falta de memòria amb els seus artis­tes. Saps, Ramon? Sem­pre he admi­rat l’obra que vas dei­xar can­tada, i mal­grat que en aquells temps en què tu i jo començàvem a can­tar algú va voler crear una riva­li­tat entre nosal­tres, sem­pre ens vam res­pec­tar mútua­ment.

Ens van eti­que­tar com la “Novíssima Cançó”. Érem tu, jo, la Marina i el grup Coses, una gene­ració a cavall entre el fran­quisme i la democràcia que havíem reco­llit el tes­ti­moni dels nos­tres mes­tres, el Lluís, la Maria del Mar, el Rai­mon, el Joan Manuel, l’Ovidi, el Quico..., i a poc a poc vam començar a cami­nar pels camins de la Cançó. Sem­pre he pen­sat que la nos­tra va ser la gene­ració de l’esforç. Marxàvem de casa amb els cot­xes car­re­gats amb els “equips de veus” –així es deien–, arribàvem als pobles, des­car­regàvem, muntàvem, cantàvem, des­muntàvem i tornàvem a casa molt tard, can­sats però feliços que els nos­tres som­nis es fes­sin a poc a poc rea­li­tat.

Eren temps en què la gent dels pobles era el tei­xit popu­lar que man­te­nia viva la flama de la Cançó. Engan­xa­ven els car­tells, talla­ven les entra­des, mun­ta­ven l’esce­nari i ens paga­ven el que podien. Aquell nos­tre somni es va anar con­su­mint a poc a poc amb l’arri­bada de la democràcia i es començaven a escol­tar veus que dub­ta­ven de la con­tinuïtat de la Cançó amb l’argu­ment que ja no era necessària en temps de democràcia. Més tard, uns anys després, tu i jo vam dei­xar l’ofici, can­sats de la poca reper­cussió que tenien els nos­tres tre­balls i de l’oblit interes­sat de certs polítics i dels mit­jans de comu­ni­cació que domi­na­ven.

Era un dis­sabte de febrer al Tea­tre Joven­tut de l’Hos­pi­ta­let, a les cinc de la tarda. Esta­ven con­vo­cats tots els artis­tes per a l’assaig del teu home­natge; jo estava nerviós i impa­ci­ent, com sem­pre, perquè es feia rea­li­tat un pro­jecte que havia pen­sat minu­ci­o­sa­ment i volia que sortís per­fecte pel res­pecte que sem­pre t’he tin­gut. A poc a poc, hi arri­ba­ven els artis­tes. El pri­mer, Joan Manuel Ser­rat. Eren artis­tes de diver­ses gene­ra­ci­ons que ho van dei­xar tot aque­lla nit a l’esce­nari del Joven­tut. Alguns des­co­nei­xien la teva obra, però tots van donar el millor d’ells matei­xos. I al final, sol i en silenci al meu came­rino, vaig plo­rar d’emoció i de la tensió acu­mu­lada. Només per aquell “avui m’heu fet feliç, molt feliç” que vas dir a l’esce­nari quan vas pujar a abraçar-nos, va valer la pena aque­lla nit de lluna plena i som­nis d’enve­lat. Bon viatge, esti­mat.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2070257-nit-de-lluna-plena-somnis-d-envelat.htmldivendres, 10 de desembre de 2021

7 Pecats Capitals

 

Per Joan Alcaraz, periodista i escriptor

Títol: 7 pecats capitals

Format: Llibre CD

Contingut: Cançons de Joan Isaac il·lustrades per Daniel Sesé

Lletres i músiques: Joan Isaac, excepte la música de La litúrgia de l’os, que és de Daniel Sesé.

Poemes de: Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè Marçal, Luis Eduardo Aute, Pere Quart, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Ángel González i Montserrat Abelló.

Intèrpret: Joan Isaac

Piano i arranjaments: Antoni Olaf-Sabater

Edició: Llibres del segle

Lloc i data: Girona, gener del 2021

 

El meu comentari

El ciutadà Joan Isaac Vilaplana i Comín -conegut artísticament com a Joan Isaac- és un dels cantants i autors en català de trajectòria més sòlida i àmpliament present en l’imaginari de diverses generacions. Artífex, en la seva primera etapa, de l’emblemàtic tema A Margalida, dedicat a la que fou companya del mític i malaguanyat Salvador Puig Antich, a mi la cançó em toca de prop per dos motius: per la seva qualitat indubtable i també perquè, arran de l’afusellament d’aquell jove anarquista i antifranquista, vaig anar a parar, el març del 1974, a l’encara avui odiosa comissaria de la Via Laietana barcelonina, per sort sense massa danys…

Però Joan Isaac, amb el temps, ha sabut projectar-se molt més enllà de l’emblemàtica cançó. Jo l’he anat seguint de prop sobretot a partir de finals del segle XX, quan l’any 1999 vaig entrevistar-lo per al setmanari El Temps. La refosa d’aquesta entrevista amb una altra que li faria per al web Cantautors.cat s’integraria, el 2011, en el recull de 15 converses que, sota el títol d’A foc lent, vaig publicar a les vilanovines El Cep i la Nansa Edicions.

La tradició francesa i la italiana

Isaac és un artista de registres ben diversos, provinents de més d’una tradició musical, sobretot la francesa -Brel, Aznavour- i la italiana, amb interessants connexions que l’han dut fins i tot a publicar un disc que inclou suggestives cançons de bons artistes del país mediterrani i transalpí. Però també ha sabut acostar-se a la tradició hispànica a través de l’amistat i la col·laboració amb el gran i enyorat Luis Eduardo Aute, o de versions de dos autèntics monstres cubans com són Pablo Milanés i Silvio Rodríguez, del mestre brasiler Chico Buarque o d’un mexicà també interessant i entre nosaltres menys conegut, Alejandro Filio. Sense deixar de banda els temes d’un andalús amb la personalitat de Joaquín Sabina o d’un canari amb la singularitat de Pedro Guerra.

Em plau dir, en aquest sentit, que el Joan és molt bon cantant dels seus temes propis -ben lògic-, però també ben bon intèrpret dels temes d’altri, la qual cosa no és tan freqüent. L’he escoltat prou com per poder-ho afirmar amb rotunditat, i garantir, doncs, que no decep en aquest paper de transmissor -amb talent genuí- del talent dels altres.

Transgressions ben positives

Ara, Joan Isaac ens presenta un dels seus treballs al meu entendre més rodons, en el sentit de més compactes, perquè és difícil destacar quins són els temes més bons, ja que tots ho són, o gairebé. M’estic referint al disc-CD 7 pecats capitals, sobre el qual Antoni Batista, en el pròleg, apunta que l’artista d’Esplugues de Llobregat “ens ensenya el costat bo de transgressions que mai no haurien d’haver existit, perquè mai no hauria d’haver estat prohibit l’ús responsable del plaer”.

A l’artista l’acompanya un piano, el d’Antoni Olaf-Sabater -autor també dels arranjaments- que té, com tantes vegades en aquest gran instrument -per intensitat i presència- vida pròpia en totes les seves possibilitats expressives.       

I il·lustra l’obra -també d’una manera colorista, intensa i plaent- un dissenyador i igualment músic, Daniel Sesé, que fa de 7 pecats capitals un delitós objecte de desig, tal com es correspon al seu títol i a la seva temàtica. El llibre-CD inclou poemes de Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè Marçal, Luis Eduardo Aute, Pere Quart, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Ángel González i Montserrat Abelló. 

El llibre-CD

Precisament, ara que ha tornat, a la manera vintage, l’LP -no serà per mi, precisament-, vull assenyalar les bones possibilitats expressives i de continguts del format llibre-CD. El trobo ideal per a difondre poemes musicats, o fins i tot petites proses, o narracions breus inspirades en cançons. A mi m’agrada molt, i crec que té recorregut. Com en el cas d’aquests pecats capitals que, pecant pecant, ens inciten al plaer, al desig i, si cal, a la desmesura.

https://gaudirlacultura.com/2021/12/07/7-pecats-capitals/


dissabte, 30 d’octubre de 2021

Tenco 2021dimecres, 1 de setembre de 2021

Set pecats capitals" a La Setmana del Llibre en Català

 Joan Isaac i Daniel Sesé parlaran del llibre-cd i interpretaran cançons del disc. Dia 11 de setembre a les 20.30 hdimecres, 21 de juliol de 2021

Joan Isaac posa imatges a la seva «Desmesura»

 Estrenem el primer videoclip del projecte de Joan Isaac i Carme Sansa

Joan Isaac i Carme Sansa | Juan Miguel Morales

Joan Isaac va publicar a inicis del 2021 el llibre-cd 7 pecats capitals (Llibres del Segle). D’aquest treball n'ha extret la cançó “Desmesura”, dedicada al pecat la gola, que avui presentem en exclusiva en format de videoclip.


“És una cançó que parla d’un dels set pecats capitals, la gola, i està relacionada amb el poema 'La mala mort' de Luis Eduardo Aute que parla de la mort com a gola eterna. És una peça que convida a aprofitar la vida al màxim, de gaudir-la, així com del pas del temps. És una cançó profundament vitalista” explica l’autor.La cançó s’introdueix amb el poema d'Aute recitat per Carme Sansa. El duet que formen tots dos artistes, segons explica el mateix músic, "ens funciona molt bé, és ple a tot arreu on anem. La Carme té una capacitat dramàtica i expressiva bestial. Ens va costar molt trobar els poemes que il·lustren les cançons, però han estat un gran encert i la Carme ha donat molta força a l’espectacle. Ja que parlem dels pecats capitals diria que la Carme és una actriu superba”.

L’experiència de publicar un llibre-disc ha satisfet Joan Isaac: “Aquest treball té dos aspectes importants. D’una banda, combina el fet teatral, que és el que fa la Carme, amb les cançons fetes expressament per a l’espectacle. L’altre és que hem introduït la possibilitat de donar un format diferent a l’objecte físic. Hem fet un llibre-disc il·lustrat pel Daniel Sesé amb un format especial de 25x25 centímetres. I l’hem distribuït per les llibreries. La mort del CD ja està certificada i hem d’oferir els nostres treballs d’una forma física diferent i fer-la arribar per altres canals. A nosaltres ens ha anat molt bé aquest format”.

 

https://www.enderrock.cat/noticia/23065/joan-isaac-posa-imatges-seva-desmesura


divendres, 4 de juny de 2021

XI Forès Poesia i Música

Calendari: 5/6/2021 10:00h - 19:00h

Localització: Forès


Forès viurà, el proper dissabte 5 de juny de 2021, la onzena edició del certamen Forès Poesia i Música, un dels certàmens de poesia i música en directe més importants de les nostres contrades.

Aquesta onzena edició arriba amb un any de retard, ja que la pandèmia de la Covid-19 i les mesures de prevenció de contagis establertes per les autoritats va portar la seva suspensió l’any passat.

Enguany però, es reprèn l’activitat amb més ganes i vitalitat que mai. Pel que fa a la seva vessant musical, presentem un cartell molt potent amb noves propostes d’emblemàtics cantautors:

Joan Isaac, Carme Sansa i els Set pecats capitals

Per primer cop en la seva llarga carrera professional, el gran cantautor Joan Isaac uneix el seu talent al d'una actriu immensa, Carme Sansa, per crear un commovedor espectacle únic de música i poesia.

L'eix central són set cançons de Joan Isaac que parlen dels Set pecats capitals, set cançons d’una gran alçada musical i força poètica creades durant el confinament dels mesos de març i abril de 2020.

L'espectacle inclou les set cançons del nou disc de Joan Isaac i que són precedides per set poemes de grans poetes (Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè Marçal, Luis Eduardo Aute, Pere Quart, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Ángel González i Montserrat Abelló), recitats per Carme Sansa. La força dramàtica d’una de les millors actrius de l’escena catalana de tots els temps realça d’una manera extraordinària les cançons de Joan Isaac.

L'espectacle compta amb la complicitat de dos grans músics: Antoni-Olaf Sabater, autor dels arranjaments i pianista, i la contrabaixista Queralt Camps.

 Joan Isaac - canta

Carme Sansa - recita

Antoni-Olaf Sabater - piano

Queralt Camps –contrabaix

http://www.fores.cat/agenda/xi-fores-poesia-i-musica

dimarts, 1 de juny de 2021

Presentació a Barcelona del llibre-CD 7 PECATS CAPITALS

No us perdeu la presentació, amb petit concert inclòs, del llibre-CD "Set pecats capitals", amb lletra i música de Joan Isaac i il·lustracions de Daniel Sesé.
Serà el proper dijous 3 de juny a la llibreria Byron.

Important: cal inscripció a info@llibreriabyron.com
 

Joan Isaac i Daniel Sesé barregen imatge poesia i cançó a ‘7 pecats capitals’

 

El disc-llibre, que inclou set temes del cantautor, il·lustracions del dissenyador i poemes de Aute o Estellés entre uns altres, només es distribueix en llibreriesJa molt abans que la pandèmia arribés per arrasar-ho tot, la indústria discogràfica vivia moments de pura agonia, els suports físics eren cosa d'un passat nostàlgic i els creadors de tots els estils (fins i tot els més comercials) veien amb impotència com les seves feines es perdien a les xarxes tant en l'aspecte econòmic com material. En la recerca d'un format tangible i perdurable per compartir el seu treball amb els seus possibles consumidors estan apareixent els objectes artístics en els quals la música és una part important, però no l'única.

Un exemple brillant d'aquesta recerca és l'últim treball d'un dels nostres cantautors històrics encara en actiu, Joan Isaac, en aquest cas en col·laboració amb l'il·lustrador, dissenyador gràfic i també cantautor Daniel Sesé. El seu treball conjunt 7 pecats capitals acaba de ser publicat per l'editorial Llibres del Segle de Girona. Es tracta d'un disc-llibre de format mitjà (21,5 cm x 21,5 cm) en el qual conviuen set cançons d'Isaac, cada una sobre un d'aquests pecats, amb altres poemes introductoris i les coloristes i impactants il·lustracions de Sesé, també sobre cada un dels anomenats pecats capitals.

"La idea va néixer el març de l'any passat, és a dir a l'inici de la pandèmia", explica en una conversa telefònica Joan Isaac. "Va ser la materialització d'aquelles setmanes terrorífiques en què veia el món des de la finestra amb la sensació que estàvem passant per una penitència per haver fet les coses malament, probablement amb la natura. El sentiment de penitència i pecat em van portar als set pecats capitals, però per donar-los un pas de rosca, ja que no són més que una mentida que no és a les Escriptures i que es va inventar la humanitat al segle IV".

Isaac ha dedicat una cançó a cada un dels pecats capitals i les ha gravat amb la màxima simplicitat, en una d'aquestes ocasions en què clarament menys és més, reduint-ho tot a la seva veu i el piano de Toni Olaf Sabater, sense que es trobin a faltar els arranjaments més exuberants de produccions anteriors, al contrari: Joan Isaac en estat pur. Això sí: el minutatge no arriba a la mitja hora, excessivament curt per a un disc a l'ús. "Set pecats, set cançons", prossegueix el cantautor d'Esplugues de Llobregat. "Només amb això no podia fer un espectacle o un disc, seria una estafa. Llavors va sorgir la idea de fer una cosa diferent i fer-ho amb Daniel Sesé, amb qui ja havia col·laborat anteriorment. A més, el cedé com a tal ja ha desaparegut del món, només ens serveix als artistes com a targeta de visita per buscar concerts. Ningú no compra cedés, així que vaig buscar alguna cosa amb valor afegit".

A més de les cançons d'Isaac el llibre inclou, a tall d'interludis, altres poemes sobre el mateix tema d'autors tan diversos com Ángel González, Aute, Vicent Andrés Estellés o Bartomeu Rosselló-Pòrcel. "A més del llibre hem creat un espectacle amb Carme Sansa en què jo canto les set cançons acompanyat per un piano i un contrabaix i ella recita aquests poemes tots directament o indirectament lligats amb aquests pecats".

Una altra nota diferencial del nou treball d'Isaac i Sesé és la seva distribució exclusivament en llibreries. "Crec que el públic dels cantautors, i també d’altres estils com el jazz, està més interessat per la cultura en general i més obert a visitar una llibreria", conclou Isaac. "Per això crec que és necessari deixar de banda les discogràfiques, que ja ni tan sols existeixen, com no existeixen les botigues de discos, i contemplar la distribució a les llibreries com una bona opció de futur".


diumenge, 21 de febrer de 2021

Joan Isaac y Carme Sansa se alían para "darles la vuelta" a los siete pecados capitales

 El cantautor cuestiona los preceptos de la enseñanza cristiana en un libro-disco que presenta en alianza con la actriz en el Auditori Barradas, de L’Hospitalet


Los pecados están para “darles la vuelta” y transmitir la idea de que, “bien llevados”, pueden transformarse en virtudes: la gula, la ira, la lujuria… Es la Iglesia la que los ha formateado en nuestras cabezas para dominarnos, “como brazo derecho e izquierdo del poder”, estima Joan Isaac. El cantautor proyecta esa visión en un libro-disco, ‘7 Pecats capitals’, que estrena este viernes en el Auditori Barradas, de L’Hospitalet, dentro de Barnasants, y el sábado en la Casa de Cultura de Girona, en alianza con la actriz Carme Sansa.

Fue en las semanas del confinamiento cuando Joan Isaac se sintió motivado para abordar este temario. El miedo y el aislamiento le llevaron a pensar que “quizá el ser humano había ido demasiado lejos” y que la pandemia podía representar “una especie de penitencia”. Se vio cara a cara con el sentimiento de culpa. “Soy de una generación educada con los curas, y pensé en el concepto de pecado, en la gente que vive angustiada por lo que hace bien o lo que hace mal”, explica. De ahí a recorrer esos siete pecados capitales, “que no están ni en los evangelios ni en la Biblia, sino que fueron inventados en los siglos IV y VI para someter a las personas”.

Una ira positiva

El disco-libro, con ilustraciones de Daniel Sesé y texto introductorio de Antoni Batista, consta de siete canciones que desproveen de maldad y sentido de culpa a otros tantos pecados, y cada una de ellas viene acompañada de un poema ajeno. La lujuria, por ejemplo, cobra un sentido distinto, luminoso y sensual, en ‘Els amants’, de Vicent Andrés Estellés, y la ira apunta a la reparación feminista en ‘Vuit de març’, de Maria Mercè Marçal. Este pecado inspira la canción ‘La dona que té por’, que se refiere a “la ira en un sentido positivo” experimentado por la mujer maltratada, “que se avergüenza y no quiere decirle a nadie cómo es su vida, aunque vaya por la calle con moratones".

Joan Isaac deseaba llevar el disco al escenario con un espectáculo que fuera “poético y teatral”, y así pensó en Carme Sansa, que ya en el Grec de 1986 tomó parte en el montaje ‘Els set pecats capitals dels petits burgesos’, a partir del ballet cantado de Bertolt Brecht con música de Kurt Weill. Para la actriz, la noción de pecado se sustenta en “el sentimiento de culpa inculcado por quienes te quieren dominar”, si bien ella explica aliviada que en sus años de formación se libró de muchas de las invectivas nacionalcatólicas, ya que estudió en una “escuela fantástica”, la Isabel de Villena, fundada en 1939 por antiguos impulsores del Institut-Escola de la República.

Las canciones se suceden en el álbum a voz y piano, tocado por Antoni-Olaf Sabater, si bien en directo habrá otro instrumento, el contrabajo de Queralt Camps. “Cada vez más pienso que la canción de autor debe tender al minimalismo”, reflexiona Joan Isaac, que sigue impulsando proyectos (aún no hace un año que publicaba el álbum ‘L’estació dels somnis’) porque “estos son tiempos de resistencia cultural y hay que seguir”. Carme Sansa asiente. “Y el público tiene ganas".

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210218/joan-isaac-carme-sansa-barnasants-11529817


dissabte, 20 de febrer de 2021

Joan Isaac presenta "Els set pecats capitals" a Barnasants, amb Carme Sansa

 

JOAN ISAAC I CARME SANSA HAN PRESENTAT ELS SET PECATS CAPITALS AL BARRADAS

Ahir es va presentar el gran espectacle de música i poesia ELS SET PECATS CAPITALS a l'Auditori Barradas dins del marc del Festival Barnasants.
Una nit màgica amb les veus de Joan Isaac i Carme Sansa, amb l'acompanyament al piano d'Antoni-Olaf Sabater i al contrabaix per Queralt Camps.
Fotos: José Luis Martínez